Organisatie

De Kijvelanden is een organisatie die zich richt op forensische psychiatrie. We behandelen mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. Op die manier dragen wij bij aan een veiliger samenleving.

De Kijvelanden bestaat uit een aantal organisatieonderdelen:
- Het FPC, waar patiŽnten met een tbs-maatregel worden verpleegd en behandeld.
- Vier forensisch psychiatrische poli- en dagklinieken het Dok.
- Resocialisatie-units ‘de Blink’ en 'de Boeg'.
- Een FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek).
- Een FPA (Forensisch Psychiatrisch Afdeling).

De Kijvelanden werkt samen met Palier en Aventurijn onder de naam Fivoor.  
Het bestuur van Fivoor en de Kijvelanden bestaat uit Machiel Polak, voorzitter Raad van Bestuur, Floor van Dijk, lid Raad van Bestuur en Jeroen Gast, lid raad van Bestuur.


Wachttijden

FPC de Kijvelanden
Verwijzingen voor een tbs behandeling in het FPC komen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een professional van het FPC maakt in de penitentiaire inrichting (PI) eerst kennis met de patiŽnt voor de geplande opname. De patiŽnt wordt opgenomen binnen een vastgestelde termijn, na aanmelding door het ministerie, waarbij altijd rekening gehouden wordt met situaties die moeten leiden tot een versnelling van de plaatsing.

FPK en FPA de Kijvelanden
- FPK: Gemiddeld 6 weken
- FPA: Gemiddeld 6 weken
Wanneer u een spoedplaatsing heeft voor de FPA of FPK raden wij u aan contact op te nemen met 010-5031212, in dat geval is plaatsing op kortere termijn vaak mogelijk.

Het Dok
Voor de wachttijden voor de poliklinieken het Dok kunt u hier terecht.


Commissie van Omwonenden

Het bestuur van De Kijvelanden vindt het belangrijk een “goede buur” te zijn en wil zorg en aandacht besteden aan eventuele vragen en behoeften van de omwonenden. Ook wil de Kijvelanden naar buiten toe transparant zijn over wat er in de kliniek gebeurt en op welke wijze er binnen en buiten de kliniek met de verschillende risico’s wordt omgegaan. Daarom is in het verleden een Commissie van Omwonenden ingesteld. Hiermee heeft de kliniek een gesprekspartner waarmee zij kan bespreken wat er bij omwonenden leeft t.a.v. de kliniek en aan welke wensen de kliniek eventueel tegemoet kan komen. Ook verstrekt de kliniek aan de Commissie van Omwonenden informatie over de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de maatregel terbeschikkingstelling, procedures rond verloven van patiŽnten en over het calamiteitenplan. De Commissie van Omwonenden fungeert hierbij tevens als klankbord.

De Commissie van Omwonenden bestaat uit:
Dhr. Martin van der Spek (voorzitter)
Dhr. Aad de Ruiter
Dhr. Huib van Dijk
Dhr. Dick Happel
Dhr. Jeroen Oosthoek
Dhr. Herman Harmsen