Topzorg

In de Kijvelanden worden forensisch psychiatrische patiŽnten behandeld om de kans op nieuwe delicten te verkleinen en de oorzaken van het delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, waardoor verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. De kern van ons vak ligt op de grens tussen behandelen en beveiligen.

De Kijvelanden ontwikkelt haar behandeling continu. Wij willen onze behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten (voorspellen van delictgevaarlijkheid) voortdurend verbeteren. Daarom doen wij wetenschappelijk onderzoek naar het effect van onze behandeling en de juistheid van onze risicotaxatie. Dit doen ook samen met andere forensisch psychiatrische instellingen, hogescholen en universiteiten. In samenwerking met diverse universiteiten vindt er ook promotieonderzoek plaats. Lees verder bij onderzoek en ontwikkeling.

Om de topzorg binnen de Kijvelanden te waarborgen wordt zij regelmatig geÔnspecteerd vanuit de overheid en onderworpen aan kwaliteitsonderzoeken. Onderzoeksinstanties zijn o.a. de IGZ en de ISt.


PatiŽnten

PatiŽnten van de Kijvelanden worden gekenmerkt door een combinatie van psychiatrische, persoonlijkheids-, ontwikkelingsstoornissen en/of verslaving die de omgang met anderen bemoeilijken en leiden tot delictgedrag. meer

Behandeltraject

Het behandeltraject in de Kijvelanden is een integraal proces van diagnostiek, behandeling en resocialisatie. meer

Onderzoek en ontwikkeling

De Kijvelanden speelt een actieve rol in de ontwikkeling - en evaluatie van behandelmethoden voor forensisch psychiatrische patiŽnten, die door hun delictgevaarlijkheid een bedreiging vormen voor de samenleving. meer